1. The electromagnetic field strength's distribution map of Mongolian substation and comparison related Russian standard. Advanced technologies for sustainable energy development and critical issues of EMC

Илтгэсэн хурлын нэр: Advanced technologies for sustainable energy development and critical issues of EMC.

Илтгэгч:  М.Баттулга

Хамтран илтгэгч: [М.Баттулга:M.AU23],[Б.Бат-эрдэнэ:M.AU20]

Илтгэсэн огноо: 2018-10-01

Илтгэлийн хураангуй:

1.      The electromagnetic field strength's distribution map of Mongolian substation and comparison related Russian standard. Advanced technologies for sustainable energy development and critical issues of EMC. Traditional Mongolian – Japanese 13th international seminar 01-02 October, 2018. Ulaanbaatar, Mongolia.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #EMC

Илтгэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020