Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Үр дүнд суурилсан боловсрол

Илтгэгч:  Б.Цэрэнлхам

Хамтран илтгэгч: Б.Цэрэнлхам,Г.Хишигжаргал

Илтгэсэн огноо: 2016-12-23

Илтгэлийн хураангуй: ШУТИС-ийн МХТС-ийн Цахилгаан холбоо хөтөлбөрийн сургалтын үр дүнгийн багцаас 2014-2015, 2015-2016 оны хичээлийн жилүүдэд орсон Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнг тодорхойлж, сургалтын үр дүнгүүдэд хийсэн шууд болон шууд бус үнэлгээний аргын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээний талаар танилцуулна. 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #шууд үнэлгээний арга #сургалтын үр дүн #шууд бус үнэлгээний арга

Илтгэл нэмсэн: Б.Цэрэнлхам

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018