Хүрээлэн буй орчны цахилгаан соронзон бохирдол

Илтгэсэн хурлын нэр: Эрдмийн чуулган -2019

Илтгэгч:  М.Баттулга

Хамтран илтгэгч: [Б.Бат-Эрдэнэ:M.AU06]

Илтгэсэн огноо: 2019-02-18

Илтгэлийн хураангуй:

1.      Хүрээлэн буй орчны цахилгаан соронзон бохирдол. Эрдмийн чуулган -2019. Эрчим хүчний сургуулийн профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 2-р сарын 18. 2019 он

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #цахилгаан ба соронзон орон

Илтгэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020