WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын Мэдээллийн Технологи-2017

Илтгэгч:  Б.Цэрэнлхам

Хамтран илтгэгч: Б.Цэрэнлхам,З.Буянхишиг,Ш.Ганболд

Илтгэсэн огноо: 2017-05-03

Илтгэлийн хураангуй: WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын аргуудыг судалж, үр ашигтай хуваарилалтын аргуудыг санал болгох юм.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #зурвасын өргөний хуваарилалт #долгионы уртын хуваарилалт #илүүдэл зурвас #динамик хуваарилалт

Илтгэл нэмсэн: Б.Цэрэнлхам

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018