Research on electromagnetic state of power system

Илтгэсэн хурлын нэр: The development of information technology in the electric power industry

Илтгэгч:  М.Баттулга

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-11-26

Илтгэлийн хураангуй:

1.      Research on electromagnetic state of power system. The development of information technology in the electric power industry. 4th international seminar. 26 November, 2018. Novosibirsk, Russia.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020