Хүрээлэн буй орчны цахилгаан соронзон бохирдол
Research on electromagnetic state of power system
Electromagnetic state of the wind farm
Цахилгаан тоолуурын мэдээлэл цуглуулах, протокол хөрвүүлэх төхөөрөмжийн техник хангамжийн судалгаа
Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа
Мэдээллийн технологийн хөгжил, чиг хандлага
МХТ-ийн хөгжлийн чиг хандлага, тэргүүлэх чиглэлүүд
Variants of survailence system & implementation
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг түгжрэлийг хянах систем
Using BlueJ in object oriented programming course
Газар зохион байгуулалтын хүрээний загвар буюу ISO 19152 стандарт
Програм зохиогчийн зан төлөвийн судалгаа
LTE сүлжээний үйлчилгээнүүдийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим боломжийн судалгаа
VSAT Communication System
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг түгжрэлийг хянах систем
эмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэхэд периметр хамгаалалтын системийг ашиглах нь
Газар доор суурилуулсан хамгаалалтын системийн хөгжүүлэлт
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗАМЧЛАЛЫГ БОДИТ ХУГАЦААНД ТОДОРХОЙЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАГВАР
MEMS-Д СУУРИЛСАН ХҮНИЙ БИЕИЙН ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАНИХ СУДАЛГАА
Шуудангийн үйлчилгээний талаархи иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
A REVIEW AND SYSTEMIZATION OF THE TRADITIONAL MONGOLIAN YURT (GER)
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 142 143
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019