“Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн асуудлууд” сэдэвт cеминар

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 12/12/2014

Хамрах хүрээ: Хөдөлмөрийн яамны Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн газрын дарга Д.Баттогтох, тус газрын мэргэжилтэн Б.Мөнхтөр, Нийслэлийн ЖДҮ-ийн холбооны тэргүүн Ц.Цагаанхүү, “Технож” бизнес инкубатор төвийн захирал Г. Галаарийдий, БуХС-ийн дэд захирал Б.Пүрэвсүрэн, Технологийн менежментийнсалбарын эрхлэгч Л.Оюунцэцэг,дэд профессорЛ. Отгонцэцэг,Ж. Ганчимэг, Я.Оюунтунгалаг болон технологийн менежментийн салбарын багш нар, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлийн ангийн бакалавр, магистр оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 40

Илтгэлийн тоо: 8

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, Бизнесийн упирдлага хүмүүнлэгийн сургууль, Технологийн менежментийн салбар

Ивээн тэтгэгч: БуХС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

Уг семинарт Хөдөлмөрийн яамны Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн газрын дарга Д.Баттогтох, тус газрын мэргэжилтэн Б.Мөнхтөр, Нийслэлийн ЖДҮ-ийн холбооны тэргүүн Ц.Цагаанхүү, “Технож” бизнес инкубатор төвийн захирал Г. Галаарийдий, БуХС-ийн дэд захирал Б.Пүрэвсүрэн, Технологийн менежментийнсалбарын эрхлэгч Л.Оюунцэцэг,дэд профессорЛ. Отгонцэцэг,Ж. Ганчимэг, Я.Оюунтунгалаг болон технологийн менежментийн салбарын багш нар, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлийн ангийн бакалавр, магистр оюутнууд оролцов. Семинарын үеэр “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжих бодлого, хөтөлбөрийн шинэчлэлт”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн ажиллах хүчний ур чадварыг нэмэгдүүлэх боломж”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн бодлогын судалгааны зарим үр дүн”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжилд инновацийн гүйцэтгэх үүрэг”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хөшүүрэг”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд технологи, бизнесийн инкубацийн гүйцэтгэх үүрэг: Олон улсын туршлага”, “Монголын бизнес инкубаторуудын үүсэл хөгжил, өнөөгийн байдал”, “Технологи дамжуулалт ба үйлдвэрлэлийн бэлэн байдлын түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудал” зэрэг сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлж, санал бодлоо солилцлоо.

Оролцогч байгууллага: Хөдөлмөрийн яамны жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн газар,нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийн холбоо,“Технож” бизнес инкубатор төв,БуХС

Хурал болох газар: Шинжлэх ухаан технологийн төв номын сан

Вэб хаяг: www.sbh.edu.mn

Холбоо барих: 976-11-45-8151

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020