“Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд” сэдэвт ЭШХ боллоо

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 12/3/2014

Хамрах хүрээ: ШУТИС, Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Химийн технологийн танхим

Оролцогчдийн тоо: 50

Илтгэлийн тоо: 22

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС

Ивээн тэтгэгч: ШУТИС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Энэхүү хуралд ШУТИС-ийн ХШУС, ГУУС, МТС, ЭХС-ийн эрдэмтэн судлаач багш нар болон докторант, магистрант, бакалавр оюутнууд идэвхитэй оролцсоноос гадна ҮХААЯ-ны хүнд үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийн газрын мэргэжилтэн доктор Ц. Оюунболд, УУЯ-ны түлшний бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн доктор Д.Алтанцэцэг, ШУА-ийн харъяа ХХТХүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, Газрын тосны газрын мэргэжилтэнгүүд, Ашигт малтмалын газар ба хувийн хэвшилийн “Ногоон хими” “МАК”  зэрэг компаниудын  судлаачид   олон илтгэл хэлэлцүүлэн нефть, нүүрс, түлш, тос, модны боловсруулалт ба хэрэглээний асуудлыг хөндөж санал бодлоо солилцов.

Оролцогч байгууллага: ШУТИС

Хурал болох газар: ШУТ 604 тоот

Вэб хаяг: enkhtur@sict.edu.mn

Холбоо барих: 70151613-102

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): asdad

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 415

Эмхэтгэлийн ISBN: 565-51564-5145

Эмхэтгэлийн зураг: asdas

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020