Хүнсний салбарын хөгжлийн асуудлаар сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 5/1/2014

Хамрах хүрээ: Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид, Хүнс судлаачид, шим судлаачид, эрдэмтэд

Оролцогчдийн тоо: 50

Илтгэлийн тоо: 14

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ХИБС ЭШИА, ХААИС БНМС

Ивээн тэтгэгч: ТЭСО корпораци

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

Салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн  тэргүүлэх чиглэлийг хөгжүүлэхэд Уламжлалт хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл мэндийн ач холбогдолыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг дэмжих, бүтээгдэхүүнийг олон улсын шаардлагад нийцүүлж, стандартжуулалт, чанарыг хангах асуудлаар тухайн чиглэлийн судлаачдын судалгааны үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх санал зөвлөмж, салбар дундын хамтын ажиллагааны чиглэл, хэлбэрийг хэлэлцүүлэв. 

Оролцогч байгууллага: ХИБС

Хурал болох газар: ШУТИС, Төв номын сан 604

Вэб хаяг: www.must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 250

Эмхэтгэлийн ISBN: ISBN 978-99973-4618-1

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020