“Эрчим хүч – хэмнэлт – бодлого” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 5/6/2012

Хамрах хүрээ: Эрчим хүчний салбарын ажилчид болон ЭХИС-ийн багш нар

Оролцогчдийн тоо: 117

Илтгэлийн тоо: 46

Зохион байгуулагч байгууллага: ЭХИС, ДЦС-3

Ивээн тэтгэгч: ДЦС-3 ТӨХК

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: “Эрчим хүч – хэмнэлт – бодлого” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал  

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ДЦС-3

Вэб хаяг: Bat_erd@must.edu.mn

Холбоо барих: 99118276

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхтгэл хэвлэгдсэн

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 311

Эмхэтгэлийн ISBN: 978-99962-2-155-2

Эмхэтгэлийн зураг: Станц

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019