“Хүнсний бүтээгдэхүүнийг хатаах дэвшилтэт технологи”

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 11/16/2012

Хамрах хүрээ: Хоол, хүнс үйлдвэрлэлийн машин аппарат, хөргөлтийн мэргэжлийн багш, магистр, доктор оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 20

Илтгэлийн тоо: 1

Зохион байгуулагч байгууллага: ХҮМАХС Баг

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хатаах уламжлалт болон орчин үеийн технологи, тоног төхөөрөмж, хатаасан бүтээгдэхүүнийг хадгалах технологи, тэдгээрийн  чанар, аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага зэрэг сэдвээр онолын болон практик материалыг агуулсан болно.

Оролцогч байгууллага: Хоол,хүнс үйлдвэрлэлийн машин аппарат,хөргөлтийн мэргэжлийн багш,магистр,доктор оюутнууд

Хурал болох газар: ШУТИС, 1-236

Вэб хаяг: must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): Зөвлөмж

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020