“Хүнсний тогтвортой хангамж: Хүн амын хүнс тэжээл ба мал аж ахуй”

Хурлын ангилал: Олон улсын

Хурал болох огноо: 8/21/2013

Хамрах хүрээ: Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид, Хүнс судлаачид, шим судлаачид, эрдэмтэд

Оролцогчдийн тоо: 150

Илтгэлийн тоо: 33

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, НҮБ-ийн ХХАА-н байгууллага, ҮХААЯ

Ивээн тэтгэгч: FAO

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хүн амын хоол тэжээл ба мал аж ахуй сэдэвт олон улсын хуралд гадаад дотоодын 150 гаруй төлөөлөгчид оролцон 3 секцээр хуралдан зөвлөмж гаргасан болно. Түүнчлэн хурлын үеэр хүнсний бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн зохион байгууллаа.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС, Төв номын сан 604

Вэб хаяг: must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 388

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019