БИАС-ийн доктор оюутан болон багш эрдэмтдийн Эрдэм шинжилгээний хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 4/2/2014

Хамрах хүрээ: Барилгын Инженер, Архитектурын сургуулийн багш, докторантууд

Оролцогчдийн тоо: 20

Илтгэлийн тоо: 10

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС.БИАС

Ивээн тэтгэгч: ШУТИС.БИАС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: БИАС-ийн доктор оюутан болон багш эрдэмтдийн  эрдэм шинжилгээний хурлыг 2014 оны 4-р сарын 2-ний өдөр зохион байгуулав. 

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Т-107

Вэб хаяг: http://scea.edu.mn/

Холбоо барих: 11324590-2013

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020