"Эрчим хүч хөгжлийн түлхүүр"

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/16/2013

Хамрах хүрээ: акалавр, магистр, доктор оюутан

Оролцогчдийн тоо: 96

Илтгэлийн тоо: 59

Зохион байгуулагч байгууллага: ЭХИС, MCS интернэйшнл ХХК

Ивээн тэтгэгч: MCS интернэйшнл ХХК

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: "Эрчим хүч хөгжлийн түлхүүр" бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Эрчим хүчний инженерийн сургууль

Вэб хаяг: www.pes.edu.mn

Холбоо барих: 99118276

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхтгэл хэвлэгдсэн

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 266

Эмхэтгэлийн ISBN: 9978-99929-4-191-Х

Эмхэтгэлийн зураг: цэнхэр

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019