Хүнс судлал 2012

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/23/2012

Хамрах хүрээ: судлаач багш, доктор, магистр оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 35

Илтгэлийн тоо: 20

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ХИБС, ХТЧАБбаг

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: ХИБС-ийн судлаач багш, доктор магистр оюутны эрдэм шинжилгээний ажлыг нэгтгэн дүгнэх хурлыг зохион байгуулж 10 аман, 23 ханын илтгэл хэлэлцүүлэв.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС, Төв номын сан 604

Вэб хаяг: must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 190

Эмхэтгэлийн ISBN: -

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020