International conference on climate change in arid and semi arid region

Хурлын ангилал: Олон улсын

Хурал болох огноо: 9/19/2013

Хамрах хүрээ: Олон улсын судлаачид

Оролцогчдийн тоо: 65

Илтгэлийн тоо: 32

Зохион байгуулагч байгууллага: БОЯам

Ивээн тэтгэгч: МТС-ийн захиргаа

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR CLIMATE CHANGE IN ARID AND SEMI-ARID REGION 2013

September 19-21, Ulaanbaatar, Mongolia

PROGRAM

19 September, 2013

9.30-10.00 Registration

10.00-10.45 Opening ceremony

·         Opening speech

Prof. Dr. B.Ochirbat, President of Mongolian University of Science

and Technology (MUST)

·         Welcome speech

Dr. S.Oyun, Minister, Ministry of Environment and Green

                        Development (MEGD)

·           Photo Session

Оролцогч байгууллага: МУИС,ХАИС

Хурал болох газар: Е-604

Вэб хаяг: WWW.must.edu.mn

Холбоо барих: 99309213

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 200

Эмхэтгэлийн ISBN: 9789997382351

Эмхэтгэлийн зураг: Монголын байгаль

Хавсаргасан файл:

19 September.docx;Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020