Барилга Архитектурын сургуулийн 55 жилийн ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 11/20/2014

Хамрах хүрээ: Барилга Архитектурын сургуулийн багш, оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 100

Илтгэлийн тоо: 26

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС.БАС

Ивээн тэтгэгч: ШУТИС.БАС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Барилга, Архитектурын сургуулийн 55 жилийн ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний бага хурал 11 сарын 21-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Эрдэм шинжилгээний бага хуралд 50 гаруй өгүүлэл ирснээс 26 илтгэлийн хэлэлцэв. Бага хурал 

1. Барилга, Архитектурын сургуулийн сургалтын бодлого, үйл ажиллагааны уламжлал, шинэчлэлийн асуудлууд
2. Барилга байгууламжийн бүтээцийн судалгааны үр дүн
3. Хүрээлэн буй орчны инженерийн судалгаа, үр дүн
4. Архитектур хот байгуулалтын асуудлууд гэсэн чиглэлээр явагдаж шилдэг илгэлийн эздийг шалгаруулав.
Шилдэг илтгэлийн эздээр
1.Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын ахлах багш С.Хаснавч
2. Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын ахлах багш Б.Мөнхбаяр
3. Архитектурын салбарын магистрант Э.Тэмүүлэн нар шалгарав.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС-ШУТНомын сан Е-604 тоот

Вэб хаяг: http://scea.edu.mn/

Холбоо барих: 11324590-2013

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 150

Эмхэтгэлийн ISBN: ISSN1560-8794

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020