ШУТИС-ийн МТС-ийн магистрант, докторантын “Судалгаанд суурилсан сургалт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/29/2013

Хамрах хүрээ: МТС-ийн магистрант, докторантууд

Оролцогчдийн тоо: 25

Илтгэлийн тоо: 10

Зохион байгуулагч байгууллага: МТС-ийн захиргаа

Ивээн тэтгэгч: МТС-ийн захиргаа

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

Магистрант, докторантын судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцэж, олон нийтэд таниулах, шинэ бүтээл туурвих, зохион бүтээх авъяас чадварыг дэмжих, магистрантур, докторантурын сургалтын залгамж холбоог бий болгох,  залуу судлаачид үзэл бодлоо солилцох, туршлагаа хуваалцах, хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлэх, улмаар профессорын багуудыг төгсөлтийн дараах эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд  чиглүүлэх, үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилготой. 

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС-ийн Е-604 тоот

Вэб хаяг: www.must.edu.mn

Холбоо барих: 99309213

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 132

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг: МТС

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020