"Эрчим хүчний ирээдүйн нэг алхам"Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/16/2012

Хамрах хүрээ: Бакалавр, магистр, доктор оюутан

Оролцогчдийн тоо: 106

Илтгэлийн тоо: 72

Зохион байгуулагч байгууллага: ЭХИС, Диспетчерийн үндэсний төв

Ивээн тэтгэгч: Диспетчерийн үндэсний төв

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: "Эрчим хүчний ирээдүйн нэг алхам"Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Эрчим хүчний инженерийн сургууль

Вэб хаяг: www.pes.edu.mn

Холбоо барих: 99118276

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхтгэл хэвлэгдсэн

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 259

Эмхэтгэлийн ISBN: 978-99929-4-191

Эмхэтгэлийн зураг: яагаан

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019