Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/14/2011

Хамрах хүрээ: Бакалавр, магистр, доктор оюутан

Оролцогчдийн тоо: 100

Илтгэлийн тоо: 53

Зохион байгуулагч байгууллага: ЭХИС, ТБЦДС

Ивээн тэтгэгч: ТБЦДС ТӨХК

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: "Ирээдүйн хөгжиллд эрчим хүч" Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал-2011

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Эрчим хүчний инженерийн сургууль

Вэб хаяг: www.pes.edu.mn

Холбоо барих: 99118276

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхтгэл хэвлэгдсэн

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 356

Эмхэтгэлийн ISBN: 978-99929-4-321-1

Эмхэтгэлийн зураг: ногоон

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019