Хүнсний салбарын инженер, технологийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөний шинэчлэл

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 12/10/2013

Хамрах хүрээ: Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид, Хүнс судлаачид, шим судлаачид, эрдэмтэд

Оролцогчдийн тоо: 40

Илтгэлийн тоо: 5

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, Заах аргазүйн зөвлөл

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хүнсний салбарын инженер, технологийн мэрэгжилтэн бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөг сайжруулах, төгсч гарч буй оюутнуудын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл эрхлэгч нартай уулзалт зөвөлгөөн зохион байгуулсан болно.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС, Төв номын сан 604

Вэб хаяг: must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019