The 4th International Conference on Creative Science and Technology

Хурлын ангилал: Олон улсын

Хурал болох огноо: 10/4/2013

Хамрах хүрээ: Олон улсын судлаачид

Оролцогчдийн тоо: 54

Илтгэлийн тоо: 30

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС

Ивээн тэтгэгч: ШУТИС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

Conference overview ICCST-2013
Friday 4, October 2013
Programme Time
Registration 08.00 - 08.40
Opening Ceremony of the Conference
Ochirbat Baatar (President of the MUST)
Young-il Kim (ETRI, Korea)
Baasandash Choijil (Vice President on Research and Technology of the
MUST)
08.40 - 09.20
Plenary session of the conference 09.20 - 10.40
Coffee break 10.40 - 11.00
Concurrent sessions of the conference
(Presentation 15 min.,Q&A 5 min.) 11.00 - 13.00
Lunch 13.00 - 14.00
Concurrent sessions of the Conference
(Presentation 15 min.,Q&A 5 min.) 14.00 - 15.30
Coffee Break 15.30 - 15.50
Concurrent sessions of the Conference
(Presentation 15 min.,Q&A 5 min.) 15.50 - 18.30
Offi cial Banquet of the Conference 19.00 - 21.00

Оролцогч байгууллага: Солонгосын их сургуулийн докторант

Хурал болох газар: Дархан хот

Вэб хаяг: WWW.must.edu.mn

Холбоо барих: 99309213

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): э

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 148

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг: ШУТИС

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020