ШУТИС-ийн МТС-ийн магистрант, докторантын “Судалгаанд суурилсан сургалт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/27/2014

Хамрах хүрээ: МТС-ийн магистрант, докторантууд

Оролцогчдийн тоо: 24

Илтгэлийн тоо: 10

Зохион байгуулагч байгууллага: МТС-ийн захиргаа

Ивээн тэтгэгч: МТС-ийн захиргаа

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

ШУТИС-ийн МТС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, судалгааны шилдэг илтгэл шалгаруулах “Физик, хими, материал судлал” эрдэм шинжилгээний хурлыг Эрдэм шинжилгээний газар, Эрдмийн зөвлөлийн дэргэдэх Эрдэм шинжилгээ, судалгааны дэд зөвлөл, бүрэлдэхүүн сургууль, төвтэй хамтран 2012 оны 3 дугаар сарын 4-нөөс 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулан явуулна. 

Оролцогч байгууллага: МТС-ийн магистрант

Хурал болох газар: Е-405

Вэб хаяг: WWW.must.edu.mn

Холбоо барих: 99309213

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 124

Эмхэтгэлийн ISBN: ISSN 15608794

Эмхэтгэлийн зураг: ШУТИС

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020