Барилга, байгууламжийн геотехникийн асуудлууд онол, практикийн бага хурал

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 12/20/2014

Хамрах хүрээ: Сонирхсон бүх хүмүүс

Оролцогчдийн тоо: 60

Илтгэлийн тоо: 5

Зохион байгуулагч байгууллага: БАС-Барилгын инженерийн салбар

Ивээн тэтгэгч: Алтан дуулга ххк

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Барилга байгууламж ба Геотехникийн асуудлууд сэдэвт Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн 8-р бага хуралыг 2014 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулна.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Т-207

Вэб хаяг: http://scea.edu.mn/

Холбоо барих: 11324590-2015

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020