БИАС-ийн Баклавар оюутны Эрдэм шинжилгээний хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 4/4/2014

Хамрах хүрээ: Оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 10

Илтгэлийн тоо: 5

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС.БИАС

Ивээн тэтгэгч: ШУТИС.БИАС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Эрдэм Шинжилгээний илтгэлийн шалгаруултыг ШУТИС-ийн зохион байгуулж байгаа Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч П.Очирбатын нэрэмжит “ Эрдмийн XIV чуулган”-ы удирдамжийн дагуу шалгаруулт явуулсан. 

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Т-107

Вэб хаяг: http://scea.edu.mn/

Холбоо барих: 11324590-2013

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020