Магистр, доктор оюутны Хүнс судлал-2014 эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/28/2014

Хамрах хүрээ: ХИБС-ийн магистр, доктор оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 25

Илтгэлийн тоо: 8

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ЭШИА

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Энэ эрдэм шинжилгээний бага хурлаар ХИБС-ийн магистр, доктор оюутнуудын судалгаа, шинжилгээний үр дүнг хэлэлцэж, байр эзлүүлэв.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС, Төв номын сан 604

Вэб хаяг: www.must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 250

Эмхэтгэлийн ISBN: ISBN 978-99973-4618-1

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019