“Хөнгөн аж үйлдвэрийн хөгжлийн асуудлууд” сэдэвт семинар

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 11/28/2014

Хамрах хүрээ: ҮХААЯ-ны ХҮАХЗГ-ын орлогч дарга С.Рэгзэдмаа, ахлах мэргэжилтэн Б.Батцэцэг, ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг, нэхмэлийн хүрээлэнгийн захирал Д.Энхтуяа, БуХС-ийн дэд захирал Б.Пүрэвсүрэн, Технологийн менежментийн тэнхмийн эрхлэгч Л.Оюунцэцэг, профессор С.Төгс, Б.Даваасүрэн, дэд профессор Я.Оюунтунгалаг болон технологийн менежментийн салбарын багш нар, хөнгөн үйлдвэрийн менежмент мэргэжлийн ангийн бакалавр, магистр оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 40

Илтгэлийн тоо: 9

Зохион байгуулагч байгууллага: БуХС

Ивээн тэтгэгч: БуХС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

Семинарын үеэр Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт”, “Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын техник, технологийн өнөөгийн байдал, технологийн түвшиний үнэлгээ”, Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарыг кластераар хөгжүүлэх боломж”, “Арьс ширний салбарын хүний нөөцийн тулгамдсан асуудлууд”, Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын ЭШ-ний байгууллагын маркетинг”, “Ноос ноолуурын үйлдвэрлэлд судалгааны байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг”, Аж үйлдвэрийн салбар дах инновацийн хөгжил зэрэг сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлж, санал бодлоо солилцов.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Шинжлэх ухаан технологийн төв номын сан

Вэб хаяг: www.sbh.edu.mn

Холбоо барих: 976-11-45-81-51

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020