Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ-хүрээлэн буй орчин

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 5/6/2013

Хамрах хүрээ: Багш, ажилчид

Оролцогчдийн тоо: 57

Илтгэлийн тоо: 57

Зохион байгуулагч байгууллага: ДЦС-4, ЭХИС-ийн хамтарсан

Ивээн тэтгэгч: ДЦС-4

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ-хүрээлэн буй орчин гэсэн нэртэй ДЦС-4 ийн 30 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурал болсон.ДЦС-4 тэй ЭХИС-ийн хамтарсан

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС-ийн 604 т

Вэб хаяг: Bat_erd@must.edu.mn

Холбоо барих: 99118276

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 336

Эмхэтгэлийн ISBN: 978-99973-50-07-7

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020