"Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд"

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 12/3/2014

Хамрах хүрээ: ШУТИС, Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Химийн технологийн танхим

Оролцогчдийн тоо: 50

Илтгэлийн тоо: 22

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС

Ивээн тэтгэгч: ШУТИС

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд

Оролцогч байгууллага: ШУТИС

Хурал болох газар: ШУТ 604 тоот

Вэб хаяг: enkhtur@sict.edu.mn

Холбоо барих: 70151613-102

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN: 565-51564-5145

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020