IFOST-2013 ОУЭШ хурал

Хурлын ангилал: Олон улсын

Хурал болох огноо: 7/1/2013

Хамрах хүрээ: ШУТИС, болон бусад байгууллгага, гадаад улс

Оролцогчдийн тоо: 28

Илтгэлийн тоо: 28

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС

Ивээн тэтгэгч: MCS интернэйшнл ХХК, Хасумегават ХХК

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: IFOST-2013 ОУЭШ хурал

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС-ийн 604 т

Вэб хаяг: www.must.edu.mn

Холбоо барих: 99118276

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхтгэл хэвлэгдсэн

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 842

Эмхэтгэлийн ISBN: байхгүй

Эмхэтгэлийн зураг: байхгүй

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019