Археологийн 5 жилийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны тайлан

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 12/12/2014

Хамрах хүрээ: Монголын түүхийн багш нар, Шинжлэх ухааны академийн Түүхийн хүрээлэн, Соёлын өвийн төв, БСШУЯ, МУИС, Монгол цэргийн музей, Өвөр монголын их сургууль, Буриадын их сургууль,

Оролцогчдийн тоо: 35

Илтгэлийн тоо: 12

Зохион байгуулагч байгууллага: БуХС, Хүмүүнлэгийн салбар

Ивээн тэтгэгч: БуХС, Хүмүүнлэгийн салбар

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Археологийн экспедеци нь ШУТИС-ийн ректорын 2012 оны 03-р сарын 09-ний өдрийн А-44 тушаалаар байгуулагдсан бөгөөд жилд дунджаар 15 орчим улсын болон байгууллагын захиалгат төсөл гэрээт ажил гүйцэтгэж, БШУЯ-нд тайланг хүргүүлсэн. Энэ хугацаанд хийсэн эрдэм шинжилгээ, малтлага судалгааны ажлын тайланг танилцуулав. 

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: Шинжлэх ухаан технологийн төв номын сан

Вэб хаяг: www.sbh.edu.mn

Холбоо барих: 976-11-45-81-51

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 160

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020