Баклавр оюутны Хүнс судлал-2014 эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/20/2013

Хамрах хүрээ: Хүнсний чиглэлээр суралцаж буй бакалавр оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 40

Илтгэлийн тоо: 8

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ЭШИА

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Энэ эрдэм шинжилгээний хурлаар хүнсний чиглэлээр суралцаж буй бакалавр оюутнуудын судалгаа, шинжилгээний үр дүнгээр бэлтгэсэн илтгэлүүдийг хэлэлцэж байр эзлүүлсэн болно.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС Т байр 302

Вэб хаяг: www.must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 250

Эмхэтгэлийн ISBN: ISBN 978-99973-4618-1

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020