Хүнс судлал-2012

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/18/2012

Хамрах хүрээ: хүнс судлаачид

Оролцогчдийн тоо: 35

Илтгэлийн тоо: 15

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ХИБС-ийн ХТЧАББаг дэд проф Я.Алтанцэцэг

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Багш, судлаач, доктор, магистр оюутны эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг танилцуулсан ээлжит хуралд аман болон ханын 15 илтгэл хэлэлцүүлэв.

Оролцогч байгууллага: НЭМХ,3-р эмнэлэг,Технологийн дээд сургууль,САМО институт,МУИС,ХААИС,ЭМШУИС,Мах импекс ХК

Хурал болох газар: ШУТИС, Төв номын сан 604

Вэб хаяг: must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 190

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020