ШУТИС-ийн МТС-ийн баклавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 3/19/2014

Хамрах хүрээ: МТС-ийн оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 24

Илтгэлийн тоо: 12

Зохион байгуулагч байгууллага: МТС-ийн захиргаа

Ивээн тэтгэгч: МТС-ийн захиргаа

Ивээн тэтгэгч зураг: МТС-ийн захиргаа

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

ШУТИС-ийн МТС-ийн  баклавр оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны шилдэг илтгэл шалгаруулах “Судалгаанд суурилсан сургалт” эрдэм шинжилгээний хурлыг Эрдэм шинжилгээний газар, Эрдмийн зөвлөлийн дэргэдэх Эрдэм шинжилгээ, судалгааны дэд зөвлөл, бүрэлдэхүүн сургууль, төвтэй хамтран 2012 оны 3 дугаар сарын 4-нөөс 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулан явуулна. 

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: 1-404

Вэб хаяг: WWW.must.edu.mn

Холбоо барих: 99309213

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн): эмхэтгэл

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо: 107

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг: ШУТИС

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020