Баяжуулсан гурил үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, төлөв

Хурлын ангилал: Улсын хэмжээний

Хурал болох огноо: 11/8/2012

Хамрах хүрээ: баяжуулсан гурил үйлдвэрлэгчид, хяналтын байгууллага, судлаач, шинжээчид, тариалан эрхлэгчид

Оролцогчдийн тоо: 25

Илтгэлийн тоо: 6

Зохион байгуулагч байгууллага: ҮХААЯ, ШУТИС ХИБС, Монгол дахь НҮБ-ийн хүүхдийн сан

Ивээн тэтгэгч: UNICEF

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

Баяжуулсан  хүнсний  хэрэглээ нь  хүн ам, ялангуяа хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг  аминдэм, эрдсийн дутлаас сэргийлэх  гол аргуудын нэг  юм. Манай улс Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн дэмжлэгтэйгээр  Хүн амын дунд түгээмэл тохиолдож буй бичил тэжээлийн дутлыг  баяжуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх замаар бууруулах зорилгоор “Эх хүүхдийн хоол тэжээлийн байдлыг сайжруулах” JFPR 9005 төслийг 2001-2005 онд, уг төслийн 2-р үе шат болох “Хүнсийг тогтвортой баяжуулах” JFPR 9052 төслийг 2005-2007 онд хэрэгжүүлсэн билээ.

Уг төслийн хүрээнд 2002 оны 10 дугаар сард  тунлах төхөөрөмжийг гурилын 6  үйлдвэрт суурилуулан, улмаар 2003 оны 1 дүгээр сараас эрдэс, аминдэм КАП-1 буюу В1, В2, В9, РР аминдэм, төмөр, цайр агуулсан примексээр баяжуулсан гурил үйлдвэрлэж эхэлсэн юм.  

Оролцогч байгууллага: Гурилын үйлдвэрүүд

Хурал болох газар: ҮХААЯ хурлын танхим

Вэб хаяг: must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020