Үр тариа, жимс, ногоо боловсруулах дэвшилтэт технологи. Профессорын семинар.

Хурлын ангилал: Оюутан, багш нарын

Хурал болох огноо: 5/8/2013

Хамрах хүрээ: ХИБС-ийн бакалавр оюутнууд

Оролцогчдийн тоо: 40

Илтгэлийн тоо: 5

Зохион байгуулагч байгууллага: ШУТИС, ХИБС-ийн ХТЧАББаг дэд проф Я.Алтанцэцэг

Ивээн тэтгэгч: байхгүй

Ивээн тэтгэгч зураг:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Энэ профессорын семинараар үр тариа, жимс, ногоог боловсруулж буй өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгч, дэвшилтэт технологи, цаашдын чиг хандлагын талаар илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн болно.

Оролцогч байгууллага:

Хурал болох газар: ШУТИС Төв байр 1-112

Вэб хаяг: www.must.edu.mn

Холбоо барих: 311907

Зохион байгуулсан эсэх:

Хурлын үр дүн(эмхэтгэл,үр дүн):

Эмхэтгэлийн хуудасны тоо:

Эмхэтгэлийн ISBN:

Эмхэтгэлийн зураг:

Хавсаргасан файл:Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019