Олон улсын стандарт баримт бичгийг худалдан авах, орчуулах, хянах, батлуулах

ЖДҮ-ийн хөгжлийн индексийг тодорхойлох судалгаа


Эрүүл мэндийн даатгалын талаарх хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Бичил уурхай эрхлэгчдийн амьжиргааны түвшинг 5 талт аргаар үнэлэх
Ус сувгийн удирдах газрын барилга


Метал эд анги сэргээн засварлах

Сургалтын туршилтын тоног төхөөрөмж зохион бүтээх ажлын төсөл


ШУТИС-ийн багш, ажилчидийн 180 айлын орон сууцны 3-р байрны дотор холбооны монтажийн угсралтыг хэрэгжүүлэх төсөл


Монгол хэлний ярианы таних системийг боловсруулах

Түлшний нэмэгдэл хольц дайптэйнийг Дизель хөдөлгүүрт туршсан ажлын тайлан

Түлшний нэмэгдэл хольц дайптэйнийг бензинт хөдөлгүүрт туршсан ажлын тайлан

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020