MMS-03 автомат станц 2013


Study on wireless internet telephone service based on Wibro system


Нийслэлийн шүүхийн камерын хяналтын систем

Study on wireless internet and telephone service based on WiBRO system - Second Interim Report

Mobile coverage solution

Жайкагийн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын судалгаа сэдэвт төсөл


Study on netowrk interface technology on WiBRO system


Тоон өргөн нэвтрүүлгийн хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн судалгаа"Электрон цаг мэдээллийн самбар" Дорноговь аймгийн СХЗХ

Fourth Generation Mobile and Wireless Communications Frequency and Timing Offsets Estimation Optimum Method

"Электрон цаг мэдээллийн самбар" Сэлэнгэ аймгийн СХЗХ


Study on Wibro system deployment Strategy<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020