Дорнод Сибирийн их сургуультай хамтарсан төсөл
Төмөр замын инженер техникийн ажилчдын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт


КТМС ийн спортын заалны онооны самбар

Монгол ресурс корпораци ХХК MMS 01 AWS loger

CITINET ХХК Интернэтийн орчинд видео дүрс дамжуулах


CK4100 автомат станцын техник технологийн шинэчлэл 2011


Интер сайнс ХХК-ны захиалгаар хийсэн гэрээт ажил /Дугаар МСА-12/03/


Интер сайнс ХХК-ны захиалгаар хийсэн гэрээт ажил /Дугаар МСА-12/01/

Азийн хөгжлийн сан Мэдээллийн систем нэвтрүүлэх

Их хурлын гишүүн М.Батчимэгийн захиалгат төсөл

БЗД - ийн Газрын албаны хяналтын камер, дарааллын электрон систем радио

ММS-02 Loger Автомат цаг уурын станц

Олон улсын стандарт, баримт бичгийг худалдан авах, орчуулах, хянах, батлуулах төсөл

Цонх констракшин ХХК Камерийн хяналтын систем

MMS-03 автомат станц 2013


Study on wireless internet telephone service based on Wibro system


<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019