КТМС-ийн спорт онооны самбар

Багаас заадаг хичээлүүдийн агуулга стандартыг шинэчлэх боловсронгуй болгох төсөл

Эталон цаг-мэдээллийн самбар


Буудлагын тренежёр

Эталон цаг-самбар

Эталон цаг-самбар

Эталон цаг-мэдээллийн самбар, Булган СХЗХ

Ахисан түвшний сургалт

Микроконтроллерын удирдлага

SAGA 4.0 цахим засаглалын стандарт
National Science Database вэб хуудас

ШУТИС-ийн брэнд ном


Ном, презентацын дизайны шийдэл


Буудлагын тренажер


КТМСургуулийн хичээлийн байранд утасгүй сүлжээг байгуулах
<<
1 2 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020