Монгол цагаан идээний технологи дамжуулалт-үйлдвэрлэл
Устөрөгчит энергийн үүсгүүр


Уурхайн ажилчдын хоолны газрын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг сайжруулах


“Үүрэг трейд” ХХК-н


Дархан Сэлэнгийн бүсэд шинжлэх ухааны парк байгуулах боломж ТЭЗУС


“Цагдаагийн алба хаагчдын шинэ загварын дүрэмт хувцас, чимэг хэрэглэлийн эх загварыг гаргах, цомог хийх


Оёмол бүтээгдэхүүний стандарт боловсруулах, олон улсын стандартуудыг орчуулж үндэсний болгох

Цагдаагийн хувцасны шинэчлэл

ҮТДС-ийн КГД мэргэжлийн лабораторийг сайжруулах


<<
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019