KOREA-MONGOLIA TEXTILE“ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭНТЕРПРАЙЗ АРХИТЕКТУР БОЛОВСРУУЛАХ” төслийн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Сэлэнгэ аймагт ООТА-аар амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа

<<
1 2 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019