Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт байгуулах Үйлдвэрлэл Технологийн Паркийн зураг төслийн ажил

Дархан хотод байгуулах Үйлдвэр Технологийн Паркийн зураг төслийн ажилУлаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт байгуулах Үйлдвэрлэл Технологийн Паркийн зураг төслийн ажил


“Онцгой Байдлын Асуудал Эрхэлсэн Байгууллагын хувцас хэрэглэлийн стандарт боловсруулах”
Nonlinear optical crystal growth


Growth and Characterization study of nonlinear optical L-Tartaric acid-nicotinamide (LTN) single crystal

“Хууль сахиулахын их сургуулийн сонсогчдын дүрэмт хувцасны шинэчлэл”

AutoCAD-ын сургалт

<<
1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020