Улаанбаатар хотын 20 барилгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ, паспортжуулалт

"ДЦС-4 ТӨХК"-ийн 4-р хөргөх цамхагийн ажиллагааны өвлийн горимын судалгаа, туршилт

"Test of CFB hot water boilers of Central Heating Plant in Oyu Tolgoi LLC"<<
1 2 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019