RBM

ШУТИС-д Үр Дүнгийн Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь

Subcontractor of ABU company for project on translation curriculum of vocational training schools (MCA) June 2011- Dec.2011Цахим сургалтын аргазүй, боловсруулалт

Сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загвар үнэлэх

Эмбэддэд системд суурилсан сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж боловсруулах төсөлМХТС-ийн мэдээлэл холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх төсөл


Бургатай зам ХХК-ны ажлын гутлын чанарын үнэлгээ

МХТС-д мэдээллийн сүлжээ мэргэжлийн сургалт судалгааны лаборатори байгуулах төсөл

Тендерийн гутлын чанарын давтан үнэлгээСодхангай ХХК-ны гутлын шинжилгээ


ВВ/ТЕЛ маягийн вакуум таслуурын угсралт угсралт

Бургатай зам ХХК-ны ажлын гутлын чанарын үнэлгээ

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020