“Strengthening Plant protection in Mongolia”

“Strengthening of Codex activities in Mongolia”Стандарт орчуулгаХүнсний үйлдвэрийн ашигтай бичил биетний сан бүрдүүлэхУБ хотын СХД-ийн Зүүн салааны археологийн авран хамгаалах судалгааUNFPA/NIDI Financial Flow Survey

Ситико Аудит ХХК-ний өнөөгийн төлөв байдлын шинжилгээ, үнэлгээ

Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа

Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн багшлах зан үйлийн судалгаа

МХТС, МИС, МТС-ийн хамтарсан гарааны компаний бизнес төлөвлөгөө

Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн суралцах орчны судалгааRBM

ШУТИС-д Үр Дүнгийн Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь


<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019