"Сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллах бага оврын хөргүүр" инновацийн төсөл

“Development of IoT based on LTE”

Хүн амын хүнсний бодит хэрэглээний судалгаа

Higher Education Sector Development

Скайтел группын сүлжээний хамрах хүрээний мэдээллийн самбар

Бүх нийтийн үүргийн сангийн мэдээллийн самбар
Шуудангийн зип кодын системийн хөгжүүлэлт


NI ELVIS II -т суурилсан "МЭДРҮҮР" хичээлийн лабораратоийн ажлын сургалтын стенд

Монгол хэлний синтезийн програм
Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл, харилцаа холбооны мэдлэг олгох

Өндөр хурдны үүрэн холбооны систем LTE суурьтай IoT-ийн хөгжүүлэлт
Joint project with Kirin Company, Japan and MUST


“Хүнсний технологи – Монголд” төсөл

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020