Сонгууль 2013


The development of mobile IPTV core technology - 3 дахь жил "The Development of ICS Repeater for 3GPP/LTE Network"

Улсын клиникийн төв эмнэлгийн хэмжилт, туршилтын ажлын тайланШУТИС-МХТС вэб сайт

The development of mobile IPTV core technology - 2 дахь жил

Shima seiki

Такси метр програм

“Internship program”

Онлайн тестийн програм

Mongolia-Korea Textile Technology Cooperation Program

Mobile BIS


“Бүтээгдэхүүний чанар, технологийн сайжруулалт”
ҮХААЯамны Ноолуурын төслийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт

<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019