Сурагчийн мэдээллийн систем


ШУТИС-МХТС-д Холболтын технологийн хяналтын систем байгуулах төсөл

Indoor Lab for Car2X communication


Оптик холболтын системийн туршилт, судалгаа хийх

Виртуал лаборатори байгуулах

Е-лабораторийг боловсруулж сургалтанд нэвтрүүлэх - I

Монгол Улсын мэдээлэл холбооны сүлжээний шилэн кабелийн дамжууллын параметрийн судалгаа


LED дэлгэц угсарч суурилуулах төсөл

"Улаанбаатар хотын хүний нөөцийн үндэсний судалгаа” төсөл

Ой модны салбарын стандартуудыг хянан магадлах

Монгол хүний биеийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, судалгаа хийх, боловсруулах, стандартжуулах

Монгол орны ойн их нэвтэрхий толь бүтээх ажил


сонгуулийн ажилЭмнэлгийн багаж хэрэгслийн хангамжийн судалгаа

<<
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020