Growth and Characterization study of nonlinear optical L-Tartaric acid-nicotinamide (LTN) single crystal


Програмчлалын технологийн нэр томьёоны веб толь бичиг

<<
1 2 3 4
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020